KONOPÍ MŮŽE TLUMIT MIGRÉNU

13.04.2016 15:16

KONOPÍ MŮŽE TLUMIT MIGRÉNy

KONOPÍ MŮŽE TLUMIT MIGRÉNU

Otázkou, jak souvisí užívání konopí s výskytem a frekvencí migrény, se zabýval nejnovější výzkum odborníků ze Skaggsovy lékařské fakulty Coloradské univerzity.


 

Nadějné výsledky takřka pětiletého pozorování 121 pacientů trpících diagnostikovanou migrénou byly zveřejněny v lednovém vydání odborného časopisu Pharmacotherapy, kde se mimo jiné dočteme: „Doposud neproběhly žádné klinické výzkumy, které by se zabývaly účinky konopí na pacienty s migrénami, nicméně prokázané působení kanabinoidů na hladinu serotoninu v centrální nervové soustavě naznačuje, že konopí by v této oblasti mohlo mít terapeutický potenciál.“

V souhrnné analýze výsledků se ukázalo, že „v období, kdy účastníci výzkumu užívali konopí, došlo v průměru k poklesu frekvence migrén z 10,4 na 4,6 měsíčně“. Při pohledu na jednotlivé pacienty jich 48 (39,7 procent) zaznamenalo zlepšení a pouze čtrnáct (11,6 procent) uvedlo, že trpělo nepříjemnými vedlejšími účinky, konkrétně ospalostí a zhoršenou schopností sebeovládání v důsledku požití silné dávky (to se ovšem projevilo pouze při konzumaci konopných poživatin).

V závěru autoři uvádějí, že „užívání konopí jako léčiva snižuje frekvenci migrén, a proto by nyní měly následovat prospektivní studie zabývající se příčinami a důsledky tohoto působení a zároveň odlišnými účinky různých odrůd, metod aplikace a dávek, abychom lépe porozuměli tomu, jak látky obsažené v konopí napomáhají v léčbě i prevenci migrén.“

zdroj: https://www.magazin-legalizace.cz/

 

Zpět